Individualni susreti

Procena nivoa stresa

merenje nivoa stresa

Opširnije

Koučing

kuočing

Opširnije

Savetovanje

savetovanje

Opširnije

Biofidbek trening

biofidbek trening

Opširnije

Individualni antistres program

psihosoma antistres program

Opširnije

Konsultacije

konsultacije

Opširnije

Susreti se odvijaju u prijatnom ambijentu, uz međusobno poštovanje psihologa i klijenta, poštovanje moralnih i etičkih principa struke, principa poverljivosti, kao i poštovanje ličnosti i autonomije klijenta.


 

O meni

 


Marijana Vilimonović
Psihološki savetnik, 
sa nacionalnom i evropskom licencom za savetovanje

Diplomirala psihologiju na Filozofskom Fakultetu u Beogradu

Edukaciju psihološkog savetnika završila u OLI Psihološko-edukativnom centru u Beogradu ( član UPSKS Udruženja za psihoterapiju, savetovanje i koučing Srbije).

Pohađala dodatne seminare i edukacije iz oblasti primene biofidbeka i neurofidbeka; psihoimunilogije i psihosomatike; pružanja psihosocijalne podrške obolelima od malignih oboljenja i druge. 

Oblasti rada sa klijentima:

- prevazilaženje stresnih situacija i životnih kriza

- psihološka podrška osobama sa hroničnim i/ili teškim oboljenjima i članovima porodice

- prevencija razvoja  psihosomatskih oboljenja

- podrška i vođenje kroz razvoj ličnosti

- očuvanje fizičkog i mentalnog zdravlja

Svoj termin možete zakazati pozivom na broj 065/369-55-09 ili putem kontakt forme .