Psihološko savetovanje

Savetovanje se odvija kada su intenzivnije napadnuti emocionalni kapaciteti za prevazilaženje, kada postoje promene u funkcionisanju osobe koje zahtevaju povećano ulaganje u prilagođavanje na novonastale životne okolnosti. Mnogi klijenti se obrate u ovom periodu, kako bi kroz težak životni događaj prošli lakše, kako bi se brže oporavili, uspostavili nove ciljeve i novi sistem svakodnevnog funkcionisanja.

Najčešće teme na kojima radimo sa klijentima u okviru psihološkog savetovanja u Centru Psihosoma:

-          Prevazilaženje stresnih situacija i životnih kriza

-          Podrška i vođenje kroz razvoj ličnosti

-          Psihološka podrška osobama sa hroničnim i/ili teškim (onkološkim ) oboljenjem i članovima porodice.

-          Psihološka podrška u procesu tugovanja

Pristup : psihodinamski

Psihoterapijski pravac: OLI Integrativni psihodinamski metod

Razgovori se odvijaju u zakazanom terminu, u prostorijama Centra Psihosoma ili putem Skype-a.

Jedan susret traje 60 minuta. Broj potrebnih susreta se ne određuje unapred.

Cena: 2.500 din po susretu

Zakažite svoj termin putem kontakt forme ili na telefon 065/369-55-09 (Marijana).

 


Marijana Vilimonović psiholog, psihološki savetnik sa nacionalnom licencom za savetovanje

Diplomirala sam psihologiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu, posedujem master nivo edukacije  iz OLI Psihodinamskog integrativnog savetovanja.

Broj nacionalne licence: ED 03091979-05122017S. 

Član sam Udruženja za psihoterapiju, savetovanje i koučing Srbije (UPSKS) i Društva psihologa Srbije.

Posedujem sertifikate sa edukacija i seminara: Psihosocijalne rehabilitacije obolelih od karcinoma; Psihosomatike i psihoimunologije; Etika u savremenoj psihoterapiji; Osnova primene neurofidbeka i biofidbeka; seminara Psihanalitičkog društva Srbije i druge.

U svom radu koristim OLI Integrativni psihodinamski metod, kao i znanja stečena na drugim dodatnim edukacijama. 

O.L.I. Integrativna Psihodinamska Psihoterapija je psihoterapijski pravac sa bazično psihodinamskom orijentacijom. Teorijski je zasnovan na integraciji saznanja četiri psihoanalitičke psihologije: psihologije nagona („klasična psihoanalitička teorija“), Ego psihologije, Psihologije objektnih odnosa i Self psihologije. Metod rada sa klijentima je integrativan jer se primenjuju tehnike različitih psihoterapijskih pravaca.

Posedujem višegodišnje iskustvo u pružanju psihosocijalne podrške u periodima životnih kriza.

Osnivač i zastupnik „Centra za regulaciju stresa - Psihosoma“.

Iz Beograda, 40 godina.

 

 

Povezani tekstovi