Centar za regulaciju stresa PSIHOSOMA

centar za regulaciju stresa psihosomaCentar za regulaciju stresa PSIHOSOMA je osnovan sa idejom da najširoj populaciji pruži informacije, veštine i znanja o očuvanju mentalnog zdravlja . Istovremeno, radimo na prevenciji razvoja psihosomatskih oboljenja, unapređenju svakodnevne efikasnost i kvalitet života osobe i zajednice u kojoj radi i živi.

Usluge koje pružamo namenjene su opštoj populaciji i radnim organizacijama.

Benefiti korisnika individualnih i grupnih programa za regulaciju stresa:

  • Razvoj bazičnih emocionalnih sposobnosti
  • Usvajanje veština koje pomažu u prevazilaženju stresnih situacija
  • Razvoj ličnosti
  • Prevazilaženje krize
  • Prevencija razvoja psihosomatskih tegoba i bolesti
  • Prevencija razvoja psiholoških tegoba, patoloških stanja i bolesti
  • Održavanje funkcionalnosti u životu i radu

Ako već osećate posledice stresa, kao što su: poremećaj sna, razdražljivost, umor, pad motivacije i produktivnosti, pad imuniteta i često oboljevanje, razvoj hroničnog psihosomatskog oboljenja, još uvek nije kasno da naučite nove strategije i načine suočavanja sa stresnim situacijama.

Grupni treninzi, predavanja, radionice i seminari daju mogućnost usvajanja konkretnih veština i načina prevazilaženja stresnih životnih događaja.

Poseban spoj znanja i iskustva u radu sa klijentima u stresnim životnim situacijama, kao i psihodinamski pristup razumevanja stresne reakcije kod svakog klijenta ponaosob, daje kvalitet individualnom pristupu regulacije stresa. 

Razgovori sa psihologom, prihvatanje i razumevanje su blagotvorni i na raspolaganju su svima kojima je podrška potrebna, bilo da se radi o akutnom dešavanju ili hroničnoj tegobi koja tišti. Odvijaju se u zakazanom terminu, jedan na jedan, u tihom prijatnom ambijentu.

Uspeh zavisi od međusobne saradnje psihologa i klijenta, redovnosti , ozbiljnosti, motivisanosti i zalaganja klijenata , uz podsticanje, razumevanje i podršku stručnog lica.

Ukoliko Vaše potrebe prevazilaze naše kompetencije, nećemo trošiti Vaše vreme, uputićemo Vas na mesta gde možete dobiti adekvatnu uslugu.