Sudbonosno „Ne“

Izgovaranjem sudbonosnog „Da“ pristajemo na kompromise, dogovore, promene, razvoj, sreću, izazov, otkrivanje novog, otkrivanje starog...svega tu ima , potrebno je razvijati svoju sposobnost za ljubav prema sebi i drugome. Ne postoji situacija koja se ne može prebroditi ukoliko oboje to žele.

Sudbonosno „Ne“ odnosi se na jedinu stvar koja u partnerskom odnosu nije prihvatljiva. Podesite svoje senzore i potražite podršku ukoliko primetite neku od navedenih manifestacija partnerskog nasilja. Ovo nisu jedine, manifestacije mogu biti iste ili slične navedenim. Pažljivo pročitajte i reagujte ukoliko se dogodilo nešto od navedenog u vašem partnerskom odnosu, podelite to sa svojom najboljom prijateljem/icom, lekarom ili psihologom.

Manifestacije partnerskog nasilja

Zaplašuje Vas pogledima, postrupcima, glasom, viče, raspravlja se

Zahteva da govorite ono što on želi da čuje

Lomi stvari i uništava vašu imovinu

Zlostavlja Vaše kućne ljubimce

Pokazuje oružje

Preti da će emotivno ili fizički povrediti Vas, Vašu porodicu ili prijatelje

Preti da će Vas ostaviti

Preti da će Vas prijaviti vlastima, oduzeti decu, odati lične informacije

Preti da će izvršiti samoubistvo

Primorava Vas da odustanete od tužbe

Prisiljava Vas da radite nezakonite stvari

Ignoriše Vas, neće da razgovara sa Vama

Omalovažava Vas , ponižava, ismeva, psuje, kritikuje

Nadeva Vam pogrdna imena tako da mislite loše o sebi, da se osećate krivom, da mislite da ste ludi.

Manipuliše pokazivanjem osećanja

Kontroliše šta radite, koga viđate, šta čitate

Ograničava Vam kretanje, prati Vas, pretura po Vašoj torbi

Prisluškuje vaše telefonske razgovore

Vrši pritisak na Vas da birate između njega i porodice, prijatelja/ica

Koristi ljubomoru da opravda svoje postupke

Umanjuje ozbiljnost zlostavljanja

Prebacuje odgovornost za svoje nasilničko ponašanje na Vas

Govori da ste ga Vi izazvali

Govori da se zlostavljenje nije ni desilo

Okrivljuje alkohol za zlostavljanje

Čini da osećate krivicu zbog nečega što su deca uradila

Koristi decu za prenošenje poruka

Uznemirava Vas i vređa, omalovažava i ponižava pred decom

Podržava ih da Vas ne poštuju

Upotrebljava alimentaciju kao način za pokazivanje moći

Preti da će Vam oduzeti decu

On donosi sve važne odluke

Podseća Vas da ste žensko i da treba da radite sve što on kaže

Smatra da ima pravo da bude pitan za sve što Vi radite, šta govorite, kako se oblačite

Očekuje da pristanete na seks kad god to želi

Sprečava Vas da pronađete ili zadržite posao

Daje Vam nedovoljno novca

Uslovljava davanje novca

Traži od Vas da operavdate svaku paru

Primorava Vas da molite za novac

Oduzima vam Vaš novac

Ne dozvoljava Vam da imate uvid i pristup u porodičnu zaradu

Ujedanje

Guranje

Šutiranje

Davljenje

Bacanje na zemlju

Uvrtanje ruku

Saplitanje

Premlaćivanje

Čupanje kose

Pretnje oružjem

Prisilni seksualni odnos

Izazivanje stida

Seksualne primedbe, šale

Tretiranje kao seksualni objekat

Silovanje u braku

Izlaganje pornografiji

Korišćen sadržaj je izveden iz teorije moći i kontrole, a odnosi se na manifestacije različizih oblika partnerskog nasilja, u prilogu se nalazi i takozvani „točak nasilja“. Cilj nasilnika je uspostavljanje moći i kontrole nad žrtvom.

tocak nasilja

Pripremila: psiholog Marijana Vilimonović